lol

picture of a man smiling knowingly with the text 'free real estate' underneath

Kniha: Host do domu

Autor: Jiří Wolker

Přidal(a): Rafi

 

 

JIŘÍ WOLKER (1900 – 1924)

DÍLO

 

 

Host do domu (1921)

Literární druh: lyricko-epické dílo

Literární žánr: básně

Umělecký směr: vitalismus, proletářská poezie

 

TÉMATIKA

3 oddíly:

– Objevuje se zde pokorný pohled na svět, soucit (křesťanský) s chudými a trpícími, lyrizace všedních věcí a všedního dne

– K věcem kolem sebe přistupuje jako k živým bytostem a rozmlouvá s nimi (např. báseň Poštovní schránka, Věci, …)

– V díle prezentuje názor, že rozpory se mají řešit láskou.

 

INSPIRACE

 

NÁZEV

 

POSTAVY

 

JAZYK

 

KOMPOZICE

 

JEDNOTLIVÉ BÁSNĚ

Pokora

Poštovní schránka

Žně

Věci

Svatý kopeček

– Některé básně jsou velmi autobiografické (odchod do Prahy na studia, stesk po domově, jako např. v básni Svatodušní svátky) Chlapec se seznamuje se světem, „s kamením“, hledá „cestu“ (báseň Vzdálená milá), místo mezi lidmi (báseň Žně)

– Obdivuje prosté věci, které si polidšťuje, zdůvěrňuje (básně Poštovní schránka, Kamna)

– V básních jsou časté náboženské motivy, např. v básni Žebráci Pánaboha zdůvěrňuje, polidšťuje (Pán Bůh chodí na návštěvu k lidem jako žebrák). Ve sbírce najdeme také milostnou lyriku (báseň K svátku mé milé)

V druhém oddílu Ukřižované srdce se už objevují výrazné sociální motivy, obrazy bídy, utrpení. Milostná lyrika má hořký tón (báseň Návrat, Zamilovaný).

 

Třetí oddíl Host do domu začíná stejnojmennou básní. V ní básník otevírá dokořán svůj dům i srdce podle lidové moudrosti „Host do domu – Bůh do domu“. V básni se objevují biblické motivy (básník se vydal s přítelem na cestu, vede je tisíce hvězd apod.)

– Básník opouští dětské vidění světa. Objevuje se motiv smrti, kterou básník pojímá jako běžnou součást života (báseň Smrt: „smrt jsou jenom bílá boží muka na rozcestí, v poli“)

– Vyznává se k lásce ke všem lidem i k celému světu (báseň Věci: „miluji věci a také miluji celý svět“).

– Závěrečná báseň Dnešek je jakýmsi obrazem uzrání básníka, který nalezl životní jistotu.

– Budoucnost v básních líčí optimisticky a budoucí svět jako dokonalý (básně Poutníci, Smrt, Ze soboty na neděli: „Ještě dnes ráno bude neděle“).

– Revolučnost, motiv vzpoury najdeme v básni Dláždění: „dláždění, kamenná organizace / dalo se na pochod ulicí / ohromilo střechy prapory tisíci / s ušlapanými lidskými tvářemi“).

– Básník také realisticky vidí svět se všemi jeho stinnými stránkami (básně Ze soboty na neděli, Host do domu: „na konci dědiny / rostou tiché květiny / ale tu v předměstí / roste jen bída a neštěstí“).